info@kaskopolice.com      0(850) 333 44 14                NELER SİGORTALANIR?    FARKIMIZ    HAKKIMIZDA

Hasarda İstenen Belgeler

Herhangi bir hasar durumda, sigorta teminatları kapsamında tazminatın en kısa sürede ödenebilmesi için hasar ile ilgili belgelerin sigorta şirketine ya da ekspere doğrudan ulaştırılması gerekir.

Oto kaza sigortalarında hasarda istenen belgeler:

• Poliçe aslı veya fotokopisi,
• Poliçe prim makbuzu,
• Trafik kazası tespit tutanağı (kaza zaptı),
• Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı,
• Alkol raporu,
• Ruhsat fotokopisi,
• Ehliyet fotokopisi.

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayın.

Hasar yurtdışında gerçekleştiğinde hasarda istenen belgeler:

• Hasarın gerçekleştiği ülkenin resmi kuruluşlarınca tutulan zaptın sureti,
• Hasarın gerçekleştiği ülkenin avarya komiseri veya uluslararası ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu,
• Bu raporun mahalli Türk Konsolosluğu'nca tasdiki.

Ayrıca poliçe türüne göre bu hasarda istenecek belgelere ilave edilmesi gereken belgeler vardır.

Kasko sigortalarında hasarda istenen belgeler

• Beyan,
• Hasarlı aracın fotoğrafı,
• Varsa, yük irsaliyesi.

Çalınma durumlarında istenen belgeler:

• 30 gün sonra karakoldan alınacak bulunamadı zaptı,
• Maliye ve trafik tescil kaydının silineceğine dair yazı.

Trafik ve İhtiyari Mali Sorumluluk sigortalarında maddi hasarda istenen belgeler:

• Karşı tarafın aracına ait detayları,
• Karşı tarafın aracına ait ruhsat fotokopisi,
• Karşı tarafın aracına ait poliçe fotokopisi veya aslı.

Trafik ve İhtiyari Mali Sorumluluk sigortalarında bedeni hasarda (kesin rapor) istenen belgeler:

• Yaralanma durumunda; taburcu edildiğine dair hastane raporu ve tedavi masraflarına dair belgeler istenir.
• Ölüm durumunda; ölüm muayene otopsi raporu, aile nüfus kayıt örneği (vukuatlı), veraset ilamı, ölenin gelir durumu belgesi istenir.

Ferdi Kaza sigortalarında hasarda istenen belgeler:

• Kaza raporu,
• Ölüm durumunda veraset ilamı,
• Maluliyet halinde hastane raporu.

Hırsızlık sigortalarında hasarda istenen belgeler:

• Poliçe aslı veya fotokopisi,
• Poliçe prim makbuzu,
• Sigortalının karakola müracaat zaptı, görgü tespit tutanağı,
• 30 gün sonra çalınan mallar bulunmamış ise, bulunamadığına dair rapor,
• Hırsızlık tahribatı varsa fotoğraf,
• Hasar gören malların faturası (Ev eşyaları için fatura gerekmez).

Cam Kırılması sigortalarında hasarda istenen belgeler:

• Poliçe aslı veya fotokopisi,
• Poliçe prim makbuzu,
• Sigortalının beyanı,
• Fotoğraf,
• Kırılan camın detayları,
• Hasar gören camların faturası.
• Talep yazısı.

Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak sigorta şirketi farklı nitelikte evraklar da isteyebilir.